Arduino jako prosty oscyloskop

Arduino może posłużyć jako bardzo prosty oscyloskop. Oczywiście – daleko mu będzie pod względem parametrów do profesjonalnych oscyloskopów cyfrowych. Ale jeśli na wyposażeniu nie masz żadnego, to czasem nawet taki prosty może w niektórych sytuacjach się przydać.

Arduino oscyloskop
Arduino oscyloskop

Parametry – 50k próbek na sekundę, teoretycznie pozwala to na mierzenie sygnałów o częstotliwości do 25 kHz, w praktyce będzie to mniej.

Projekt szczegółowo jest opisany na Instructables, tam schemat (akurat jest bardzo prosty), kod zarówno na Arduino jak i na PC do robienia analizy danych wysłanych z Arduino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *